Certyfikat DIGCOMP

ITpass - nowoczesny system certyfikacji IT

ITpass jest systemem certyfikacji w pełni zgodnym z DIGCOMP. Potwierdza posiadanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na różnych poziomach zaawansowania. Standard certyfikacji ITpass w pełni pokrywa wszystkie obszary ramy kompetencji informatycznych (Digital Competence Framework). Rama ta obejmuje 5 obszarów oraz 21 kompetencji.

ITpass Informacja
Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu przechowywania oraz wyszukiwania informacji w Internecie.

ITpass Komunikacja
Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu komunikacji w Internecie, współdzielenia informacji w sieci oraz wykorzystania tożsamości cyfrowej w sieci.

ITpass Tworzenie treści
Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu tworzenia treści z wykorzystaniem pakietu biurowego: edycja tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne.

ITpass Bezpieczeństwo
Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu bezpieczeństwa podczas korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, ochrony danych osobowych oraz ochrony środowiska.

ITpass Rozwiązywanie problemów
Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów technicznych dla oprogramowania, urządzeń z wykorzystaniem dostępnych form wsparcia technicznego.

Alt Text

Co oferujemy?

ITpass oferuje w pełni zgodną z DIGCOMP certyfikację poświadczającą znajomość obsługi komputera

Dlaczego certyfikat ITpass?

 • Pełna zgodność systemu certyfikacji z ramami DIGCOMP we wszystkich prezentowanych 5 obszarach wiedzy
 • Egzamin obiektywnie weryfikuje zdobytą wiedzę we wszystkich 5 obszarach DIGCOMP i określa wynik w procentach poprawnie udzielonych odpowiedzi
 • Każdy uczestnik egzaminu otrzymuje certyfikat określający poziom jego wiedzy z danego obszaru
 • Uczestnik egzaminu bezpośrednio po zakończonym egzaminie otrzymuje informację o wyniku jaki uzyskał
 • Czas egzaminu jest dostosowany do poziomu trudności (jeśli rodzaj niepełnosprawności tego wymaga, czas trwania egzaminu może być wydłużony – dla poziomu A oraz poziomu B o 20 minut)
 • Bezpośrednio po zakończonym egzaminie istnieje możliwość pobrania certyfikatu w formie elektronicznej

Przebieg egzaminu (szczegółowy opis tutaj):

Egzamin dla każdego obszaru na poziomie A składa się z testu jednokrotnego wyboru – 30 pytań. Na rozwiązanie tego testu uczestnik egzaminu ma maksymalnie 30 minut  – dla obszaru Informacja, Komunikacja, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów oraz 45 minut – dla obszaru Tworzenie treści. Wynik egzaminu pokazuje procent poprawnie udzielonych odpowiedzi oraz czas rozwiązywania testu. Każdy uczestnik egzaminu bezpośrednio po egzaminie jest informowany o uzyskanym wyniku i może pobrać z systemu egzaminacyjnego swój certyfikat.

W przypadku nadawania kwalifikacji na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS nad prawidłowością przebiegu egzaminu czuwa certyfikowany egzaminator, który dba o przestrzeganie procedur egzaminacyjnych oraz o samodzielność pracy przez poszczególnych zdających. Test oraz pytania w ramach rozwiązywanych testów są losowo przydzielane przez system egzaminacyjny.

Certyfikacja zgodna z Digcomp 1.0

Każdy wydany przez nas certyfikat, zawiera informację nt. wyniku procentowego, jaki uzyskała egzaminowana osoba oraz czas, w którym zostały wykonane wszystkie zadania. Jest to efekt naszej współpracy ze środowiskami przedsiębiorców którzy podkreślali niezwykła wagę porównywalności wyników.

ITpass Informacja

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu przechowywania oraz wyszukiwania informacji w Internecie.

ITpass Komunikacja

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu komunikacji w Internecie, współdzielenia informacji w sieci oraz wykorzystania tożsamości cyfrowej w sieci.

ITpass Tworzenie treści

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu tworzenia treści z wykorzystaniem pakietu biurowego: edycja tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne.

ITpass Bezpieczeństwo

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu bezpieczeństwa podczas korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, ochrony danych osobowych oraz ochrony środowiska.

ITpass Rozwiązywanie problemów

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów technicznych dla oprogramowania, urządzeń z wykorzystaniem dostępnych form wsparcia technicznego.

Każdy wydany przez nas certyfikat, zawiera informację nt. wyniku procentowego, jaki uzyskała egzaminowana osoba oraz czas, w którym zostały wykonane wszystkie zadania. Jest to efekt naszej współpracy ze środowiskami przedsiębiorców którzy podkreślali niezwykła wagę porównywalności wyników.

ITpass Informacja

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu przechowywania oraz wyszukiwania informacji w Internecie.

ITpass Komunikacja

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu komunikacji w Internecie, współdzielenia informacji w sieci oraz wykorzystania tożsamości cyfrowej w sieci.

ITpass Tworzenie treści

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu tworzenia treści z wykorzystaniem pakietu biurowego: edycja tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne.

ITpass Bezpieczeństwo

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu bezpieczeństwa podczas korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, ochrony danych osobowych oraz ochrony środowiska.

ITpass Rozwiązywanie problemów

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów technicznych dla oprogramowania, urządzeń z wykorzystaniem dostępnych form wsparcia technicznego.

Każdy wydany przez nas certyfikat, zawiera informację nt. wyniku procentowego, jaki uzyskała egzaminowana osoba oraz czas, w którym zostały wykonane wszystkie zadania. Jest to efekt naszej współpracy ze środowiskami przedsiębiorców którzy podkreślali niezwykła wagę porównywalności wyników.

ITpass Informacja

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu przechowywania oraz wyszukiwania informacji w Internecie.

ITpass Komunikacja

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu komunikacji w Internecie, współdzielenia informacji w sieci oraz wykorzystania tożsamości cyfrowej w sieci.

ITpass Tworzenie treści

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu tworzenia treści z wykorzystaniem pakietu biurowego: edycja tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne.

ITpass Bezpieczeństwo

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu bezpieczeństwa podczas korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, ochrony danych osobowych oraz ochrony środowiska.

ITpass Rozwiązywanie problemów

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów technicznych dla oprogramowania, urządzeń z wykorzystaniem dostępnych form wsparcia technicznego.

Certyfikacja zgodna z Digcomp 2.1

Poziom A1

(poziomy można zmienić poprzez nawigację powyżej)

ITpass Informacja i dane

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu przechowywania oraz wyszukiwania informacji w Internecie.

ITpass Komunikacja i współpraca

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu komunikacji w Internecie, współdzielenia informacji w sieci oraz wykorzystania tożsamości cyfrowej w sieci.

ITpass Tworzenie treści cyfrowych

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu tworzenia treści z wykorzystaniem pakietu biurowego: edycja tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne.

ITpass Bezpieczeństwo

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu bezpieczeństwa podczas korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, ochrony danych osobowych oraz ochrony środowiska.

ITpass Rozwiązywanie problemów

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów technicznych dla oprogramowania, urządzeń z wykorzystaniem dostępnych form wsparcia technicznego.

Poziom A2

(poziomy można zmienić poprzez nawigację powyżej)

ITpass Informacja i dane

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu przechowywania oraz wyszukiwania informacji w Internecie.

ITpass Komunikacja i współpraca

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu komunikacji w Internecie, współdzielenia informacji w sieci oraz wykorzystania tożsamości cyfrowej w sieci.

ITpass Tworzenie treści cyfrowych

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu tworzenia treści z wykorzystaniem pakietu biurowego: edycja tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne.

ITpass Bezpieczeństwo

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu bezpieczeństwa podczas korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, ochrony danych osobowych oraz ochrony środowiska.

ITpass Rozwiązywanie problemów

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów technicznych dla oprogramowania, urządzeń z wykorzystaniem dostępnych form wsparcia technicznego.

Poziom B3

(poziomy można zmienić poprzez nawigację powyżej)

ITpass Informacja i dane

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu przechowywania oraz wyszukiwania informacji w Internecie.

ITpass Komunikacja i współpraca

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu komunikacji w Internecie, współdzielenia informacji w sieci oraz wykorzystania tożsamości cyfrowej w sieci.

ITpass Tworzenie treści cyfrowych

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu tworzenia treści z wykorzystaniem pakietu biurowego: edycja tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne.

ITpass Bezpieczeństwo

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu bezpieczeństwa podczas korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, ochrony danych osobowych oraz ochrony środowiska.

ITpass Rozwiązywanie problemów

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów technicznych dla oprogramowania, urządzeń z wykorzystaniem dostępnych form wsparcia technicznego.

Poziom B4

(poziomy można zmienić poprzez nawigację powyżej)

ITpass Informacja i dane

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu przechowywania oraz wyszukiwania informacji w Internecie.

ITpass Komunikacja i współpraca

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu komunikacji w Internecie, współdzielenia informacji w sieci oraz wykorzystania tożsamości cyfrowej w sieci.

ITpass Tworzenie treści cyfrowych

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu tworzenia treści z wykorzystaniem pakietu biurowego: edycja tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne.

ITpass Bezpieczeństwo

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu bezpieczeństwa podczas korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, ochrony danych osobowych oraz ochrony środowiska.

ITpass Rozwiązywanie problemów

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów technicznych dla oprogramowania, urządzeń z wykorzystaniem dostępnych form wsparcia technicznego.

Poziom C5

(poziomy można zmienić poprzez nawigację powyżej)

ITpass Informacja i dane

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu przechowywania oraz wyszukiwania informacji w Internecie.

ITpass Komunikacja i współpraca

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu komunikacji w Internecie, współdzielenia informacji w sieci oraz wykorzystania tożsamości cyfrowej w sieci.

ITpass Tworzenie treści cyfrowych

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu tworzenia treści z wykorzystaniem pakietu biurowego: edycja tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne.

ITpass Bezpieczeństwo

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu bezpieczeństwa podczas korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, ochrony danych osobowych oraz ochrony środowiska.

ITpass Rozwiązywanie problemów

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów technicznych dla oprogramowania, urządzeń z wykorzystaniem dostępnych form wsparcia technicznego.

Poziom C6

(poziomy można zmienić poprzez nawigację powyżej)

ITpass Informacja i dane

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu przechowywania oraz wyszukiwania informacji w Internecie.

ITpass Komunikacja i współpraca

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu komunikacji w Internecie, współdzielenia informacji w sieci oraz wykorzystania tożsamości cyfrowej w sieci.

ITpass Tworzenie treści cyfrowych

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu tworzenia treści z wykorzystaniem pakietu biurowego: edycja tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne.

ITpass Bezpieczeństwo

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu bezpieczeństwa podczas korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, ochrony danych osobowych oraz ochrony środowiska.

ITpass Rozwiązywanie problemów

Jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów technicznych dla oprogramowania, urządzeń z wykorzystaniem dostępnych form wsparcia technicznego.

Alt Text

Chcesz już podnieść swoje kwalifikacje?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na dole strony. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Na całym świecie posiadanie certyfikatów zwiększa szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy. Również w Polsce ten trend zaczyna być coraz bardziej widoczny. ITpass to certyfikat stworzony we współpracy ze środowiskiem pracodawców. Uwzględnia ich uwagi i sugestie. Najważniejsze jest w końcu to, żeby pracodawcy mieli przekonanie, że certyfikat daje faktyczne potwierdzenie istotnych z ich punktu kwalifikacji. Technologia zmienia się bardzo szybko. My również się zmieniamy. Dzięki temu zawsze jesteśmy na czasie.

Co o nas mówią?

Ile kosztuje certyfikacja?

Poziom A

170złza moduł
 • koszt przeprowadzenia egzaminu
 • koszt stanowiska egzaminacyjnego
 • koszt wydania certyfikatu

Poziom B

180złza moduł
 • koszt przeprowadzenia egzaminu
 • koszt stanowiska egzaminacyjnego
 • koszt wydania certyfikatu

Poziom C

250złza moduł
 • koszt przeprowadzenia egzaminu
 • koszt stanowiska egzaminacyjnego
 • koszt wydania certyfikatu

Poziom A

790 złkomplet
 • koszt przeprowadzenia egzaminu
 • koszt stanowiska egzaminacyjnego
 • koszt wydania certyfikatu
 • koszt wydania certyfikatu

Poziom B

850 złkomplet
 • koszt przeprowadzenia egzaminu
 • koszt stanowiska egzaminacyjnego
 • koszt wydania certyfikatu

Masz pytania? Napisz do nas, chętnie odpowiemy!

Dane teleadresowe

Alt Text

ITpass sp. z o.o.

ul. E. Osmańczyka 4
54-058 Wrocław
NIP: 8943063975,
REGON: 361995629

Dział Rozwoju i Promocji

Łukasz Komborski
Tel: 609 150 122
E-mail: lukasz@itpass.pl

Pomoc techniczna

Tel: 795 443 150

E-mail: admin@itpass.pl

Biuro obsługi klienta

Tel: 71 723 48 09

E-mail: kontakt@itpass.pl

Dział Certyfikacji ITpass

Jerzy Żemła

E-mail: jurek@itpass.pl

Dział Projektów UE

Leszek Dudzik
Tel: 71 723 48 09
E-mail: kontakt@itpass.pl

Lub napisz do nas korzystając z formularza

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Administratorem danych osobowych jest ITpass Sp. z o.o. Powyższe dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie zgodnie
  z Polityką Prywatności.