Featured Image

Praca w branży IT, czyli Z(y)SK na bazie umiejętności

  • Posted by Leszek
  • On 30/03/2021
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Instytutu Badań Edukacyjnych pt. “Praca w branży IT, czyli Z(y)SK na bazie umiejętności”,której jesteśmy Partnerem. Wydarzenie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 roku, w formule on-line. Tematem będzie rozwój umiejętności pracowników branży IT w kontekście aktualnych wyzwań oraz współpraca świata biznesu z edukacją.  Mając na uwadze temat konferencji, adresatami […]
Read More
Featured Image

Forum Cyfrowe

  • Posted by Leszek
  • On 20/10/2017
Forum cyfrowe jest projektem zainicjowanym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, którego ITpass jest aktywnym członkiem. Celem projektu jest: współpraca w zakresie prac programowych i legislacyjnych prowadzonych zarówno w kraju, jak i na terenie UE, wypracowywanie wspólnych stanowisk legislacyjny, inicjowanie projektów o charakterze edukacyjnym w zakresie cyfryzacji Polski, prowadzenie projektów o charakterze badawczym i analitycznym oraz […]
Read More
Featured Image

Certyfikat ISO

  • Posted by Leszek
  • On 12/06/2017
Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że otrzymaliśmy certyfikat ISO nadany przez TÜV Rheinland. Zakres ważności certyfikatu obejmuje realizację usług w zakresie IT, tj.: certyfikację osób, nadawanie uprawnień egzaminatora, realizację szkoleń oraz tworzenie i wydawanie książek/podręczników/ materiałów multimedialnych.
Read More
Featured Image

DIGCOMP – rama kompetencji cyfrowych

  • Posted by Leszek
  • On 01/02/2016
DIGCOMP – rama kompetencji cyfrowych. Technologie informacyjno-komunikacyjne (w Polsce już w zasadzie powszechnie używany jest skrót TIK lub ICT) wniosły sporo zmian w życie codzienne ludzi. Ci którzy ich nie używają, zaczynają być coraz częściej wykluczeni cyfrowo, a przez to społecznie. Parlament Europejski i Rada Europy uznały kompetencje cyfrowe za jedną z ośmiu najważniejszych kompetencji […]
Read More
Featured Image

ITpass w pełni zgodny z DIGCOMP

  • Posted by Leszek
  • On 07/01/2016
Zgodny z  DIGCOMP – Certyfikat ITpass jest w pełni zgodny z ramą DIGCOMP.   Jeśli jesteście Państwo realizatorami projektów finansowanych z Unii Europejskiej, zachęcamy do wyboru naszego certyfikatu w realizowanych przez siebie szkoleniach. W swojej ofercie mamy program w pełni zgodny z DIGCOMP. Szczegółowe informacje w zakresie sylabusów i proponowanych programów szkoleń można znaleźć na podstronie […]
Read More