Egzamin Kwalifikacyjny ITpass

Egzamin Kwalifikacyjny ITpass

Egzamin Kwalifikacyjny ITpass

  • Posted by Andrzej Cieślicki
  • On 25/11/2019

Mając na uwadze rekomendację Ministerstwa Rozwoju wyrażone w raporcie pn. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” w świetle zaawansowania prac nad kwalifikacją rynkową ITpass DIGCOMP informujemy, że z dniem 1 grudnia 2019 r w ramach systemu ITPass wprowadzony został próg zdawalności na poziomie 50%.

Oznacza to, certyfikat otrzymują wyłącznie osoby które otrzymały z każdego z modułów co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów.

Wskazany powyżej próg zdawalności (tj. min. 50%) dotyczy wszystkich poziomów zaawansowania (A, B i C).