Kwalifikacje rynkowe – certyfikat ITpass

Kwalifikacje rynkowe – certyfikat ITpass

Kwalifikacje rynkowe – certyfikat ITpass

  • Posted by Jurek
  • On 14/12/2018

Szanowni Państwo,

w związku z dużą liczbą zapytań od beneficjentów funduszy UE oraz instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi w zakresie nadawania kwalifikacji rynkowych w oparciu o ramę DIGCOMP, poniżej przedstawiamy stosowne wyjaśnienia.

ITpass sp. z o.o. posiada o wpis do instytucji certyfikujących dla kwalifikacji rynkowej CUK-PP. Procedura jest realizowana w oparciu o  Ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 64). Jednocześnie istniejąca kwalifikacja rynkowa nie odpowiada ramie DIGCOMP. W związku z powyższym rozpoczęliśmy procedurę zgłoszenia nowej kwalifikacji rynkowej, która będzie w pełni zgodna z ramą DIGCOMP.

Jednocześnie w okresie przejściowym dla wyliczania wartości wskaźników dotyczących kwalifikacji TIK/ICT w ramach projektów współfinansowanych z EFS, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rozwoju, dla określenia, czy dany certyfikat spełnia wymogi nadawania kwalifikacji, należy posłużyć się listą kontrolną.

  • Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
  • Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
  • Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
    – co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub
    – związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów

Ad. 1. ITpass posiada opis efektów uczenia się. Są One publicznie dostępne na stronie internetowej itpass.pl

Ad. 2. ITpass ma wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością ISO. W ramach systemu mamy wdrożone odpowiednie procedury zabezpieczające rozdzielność funkcji dotyczących kształcenia i egzaminowania.

Ad. 3. ITpass był konsultowany w środowisku pracodawców i jest członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, o czym informuje na stronie internetowej. Dodatkowo zarząd ITpass jest członkiem parlamentarnego Forum Cyfrowego. Certyfikat ITpass spełnia wymóg rozpoznawalności i uznawalności wśród pracodawców i posiada pozytywną rekomendację Związku.

Dokument źródłowy pn. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego dostępny jest na stronie internetowej Funduszy UE.