DIGCOMP – Nowe Sylabusy Zgodne z DIGCOMP

DIGCOMP – Nowe Sylabusy Zgodne z DIGCOMP

  • Posted by konrad
  • On 16/11/2015
  • DIGCOMP, Sylabusy, szkolenia komputerowe

DIGCOMP – Pierwsze w Polsce kompletne sylabusy.

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi sylabusami dla 5 modułów w pełni zgodnych z wymaganiami DIGICOMP. Może je znaleźć w dziale CERTYFIKACJA. W razie pytań zapraszamy do kontaktu poprzez formularz dostępny na stronie. W chwili obecnej mamy przygotowane sylabusy na poziomie A oraz na poziomie B. Oba poziomie zostały opracowane na podstawia ramy DIGCOMP i są szczególnie polecane przez instytucje UE w zakresie realizacji szkoleń pierwszego kontaktu.

Zachęcamy Państwa do wykorzystywania przygotowanych przez nas materiałów podczas realizowanych przez Wasze organizacje szkoleń (również tych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej) w oparciu o DIGCOMP. 

Nasze doświadczenie wskazuje, że jest to najbardziej efektywny program, w szczególności w zakresie programów tzw. pierwszego kontaktu.

Certyfikat ITPass jest uznawany przez instytucje wdrażające Regionalne Programy Operacyjne i jego posiadanie stanowi potwierdzenie nabycia kompetencji zgodnie z ramą DIGCOMP.

Oddajemy w Państwa ręce sylabusy, programy szkoleń i efekty kształcenia do łatwego wykorzystania w Waszej pracy. Jesteśmy przekonani, że realizacja szkoleń i procesu certyfikacji w proponowanej przez nas formie znajdzie Państwa uznanie. ITpass jest tworzony i na bieżąco udoskonalany przez praktyków.

 

Zakres ramy ITPass zgodny z DIGCOMP

 

Obszar Nazwa kompetencji
Informacja 1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji

1.2 Ocena informacji

1.3 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji

Komunikacja 2.1 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji

2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami

2.3 Aktywność obywatelska online

2.4 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 2.5 Netykieta

2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową

Tworzenie treści 3.1 Tworzenie treści

3.2 Integracja i przetwarzanie treści

3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji

3.4 Programowanie

Bezpieczeństwo 4.1 Narzędzia służące ochronie

4.2 Ochrona danych osobowych

4.3 Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych

4.4 Ochrona środowiska

Rozwiązywanie problemów 5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych

5.2 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów

5.3 Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii

5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych

Przygotowany przez nas program ITPass DIGCOMP nakierowany jest przede wszystkim na relacyjnie rozumiane kompetencje cyfrowe. Daje się go łatwo zaimplementować w ramach projektów realizowanych ze środków publicznych. Jest zgodny z wymaganiami Instytucji Zarządzających.

0 Comments

Leave Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *