Współpraca

Zapraszamy do współpracy – zostań egzaminatorem ITpass

ITpass zaprasza osoby chcące zostać egzaminatorami do współpracy! Jeżeli lubisz nowe wyzwania, spełniasz wymagania formalne i chcesz wraz z nami rozwijać standard ITpass skontaktuj się z nami.

Wymagania wobec egzaminatorów:

  • wykształcenie wyższe informatyczne,
  • uzyskane min. 90% z egzaminu ITpass z dla każdego modułu i poziomu, z którego egzaminator chce uzyskać uprawnienia egzaminacyjne,
  • ukończone szkolenie egzaminatora,
  • pozytywna opinia komisji akredytacyjnej dopuszczająca do szkolenia (na podstawie dostarczonych dokumentów),
  • w szczególnych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od w/w zasad (dokonane przez komisję akredytacyjną)

Koszt przystąpienia do szkolenia egzaminatora to 400zł. Uzyskane uprawnienia są ważne do momentu obowiązywania sylabusów w wersji 1.0 i upoważniają do przeprowadzania egzaminów w ramach zdobytych uprawnień.

Najbliższe szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów ITpass planowane jest w pierwszej połowie kwietnia 2016.

Szczegółowe informacje pojawią się w dziale aktualności. Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie zgłoszeń.

ITpass

Zapraszamy do współpracy – zostań certyfikowanym trenerem ITpass

ITpass zaprasza osoby chcące zostać certyfikowanymi trenerami ITpass do współpracy! Jeżeli lubisz nowe wyzwania, spełniasz wymagania formalne i chcesz wraz z nami rozwijać standard ITpass skontaktuj się z nami.

ITpass

Media

ITpass nawiązał współpracę ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP)

Pragniemy poinformować, że ITpass jest członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP). Jesteśmy pewni, że nawiązana współpraca pozwoli nam jeszcze lepiej dopasować naszą ofertę do oczekiwań pracowników oraz rynku pracy.

Celem działania Związku Przedsiębiorców i Pracodawców jest inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania Unii Europejskiej, a tym samym wyrównania szans konkurencyjnych między polskimi i europejskimi przedsiębiorstwami.