ITpass

Użytkowniku, jeżeli nie jesteś pewien wprowadzonego hasła, zanim skorzystasz z opcji zaloguj się, możesz sprawdzić wprowadzone hasło, klikając przycisk "oka" po prawej stronie pola "hasło". Spowoduje to "odtajnienie" hasła, dzięki temu sprawdzisz, czy wprowadziłeś poprawne hasło.

← Przejdź do ITpass