Featured Image

DIGCOMP – rama kompetencji cyfrowych

  • Posted by Leszek
  • On 01/02/2016
DIGCOMP – rama kompetencji cyfrowych. Technologie informacyjno-komunikacyjne (w Polsce już w zasadzie powszechnie używany jest skrót TIK lub ICT) wniosły sporo zmian w życie codzienne ludzi. Ci którzy ich nie używają, zaczynają być coraz częściej wykluczeni cyfrowo, a przez to społecznie. Parlament Europejski i Rada Europy uznały kompetencje cyfrowe za jedną z ośmiu najważniejszych kompetencji […]
Read More