Featured Image

Uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji

  • Posted by Andrzej Cieślicki
  • On 25/11/2019
Szanowni Państwo, Z radością informujemy, że w dniu 25 października 2019 r Pan Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji wydał decyzję administracyjną nadającą ITpass sp. z o.o.  uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji „Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy”. Poniżej zamieszczamy oryginał decyzji.
Read More
Featured Image

Egzamin ITpass – jak wygląda przebieg egzaminu?

  • Posted by Jurek
  • On 13/02/2016
Egzamin ITpass na poziomie A Egzamin ITpass dla każdego obszaru na poziomie A składa się z testu jednokrotnego wyboru – 30 pytań (maksymalny czas trwania 30 minut) dla obszaru Informacja, Komunikacja, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów oraz 45 pytań (maksymalny czas trwania 45 minut) – dla obszaru Tworzenie treści. W przypadku osób niepełnosprawnych, jeśli rodzaj niepełnosprawności tego […]
Read More
Featured Image

DIGCOMP – rama kompetencji cyfrowych

  • Posted by Leszek
  • On 01/02/2016
DIGCOMP – rama kompetencji cyfrowych. Technologie informacyjno-komunikacyjne (w Polsce już w zasadzie powszechnie używany jest skrót TIK lub ICT) wniosły sporo zmian w życie codzienne ludzi. Ci którzy ich nie używają, zaczynają być coraz częściej wykluczeni cyfrowo, a przez to społecznie. Parlament Europejski i Rada Europy uznały kompetencje cyfrowe za jedną z ośmiu najważniejszych kompetencji […]
Read More