Featured Image

Egzamin ITpass – jak wygląda przebieg egzaminu?

  • Posted by Jurek
  • On 13/02/2016
Egzamin ITpass na poziomie A Egzamin ITpass dla każdego obszaru na poziomie A składa się z testu jednokrotnego wyboru – 30 pytań (maksymalny czas trwania 30 minut) dla obszaru Informacja, Komunikacja, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów oraz 45 pytań (maksymalny czas trwania 45 minut) – dla obszaru Tworzenie treści. W przypadku osób niepełnosprawnych, jeśli rodzaj niepełnosprawności tego […]
Read More
Featured Image

DIGCOMP – rama kompetencji cyfrowych

  • Posted by Leszek
  • On 01/02/2016
DIGCOMP – rama kompetencji cyfrowych. Technologie informacyjno-komunikacyjne (w Polsce już w zasadzie powszechnie używany jest skrót TIK lub ICT) wniosły sporo zmian w życie codzienne ludzi. Ci którzy ich nie używają, zaczynają być coraz częściej wykluczeni cyfrowo, a przez to społecznie. Parlament Europejski i Rada Europy uznały kompetencje cyfrowe za jedną z ośmiu najważniejszych kompetencji […]
Read More
Featured Image

ITpass w pełni zgodny z DIGCOMP

  • Posted by Leszek
  • On 07/01/2016
Zgodny z  DIGCOMP – Certyfikat ITpass jest w pełni zgodny z ramą DIGCOMP.   Jeśli jesteście Państwo realizatorami projektów finansowanych z Unii Europejskiej, zachęcamy do wyboru naszego certyfikatu w realizowanych przez siebie szkoleniach. W swojej ofercie mamy program w pełni zgodny z DIGCOMP. Szczegółowe informacje w zakresie sylabusów i proponowanych programów szkoleń można znaleźć na podstronie […]
Read More
Featured Image

DIGCOMP – Nowe Sylabusy Zgodne z DIGCOMP

  • Posted by konrad
  • On 16/11/2015
DIGCOMP – Pierwsze w Polsce kompletne sylabusy. Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi sylabusami dla 5 modułów w pełni zgodnych z wymaganiami DIGICOMP. Może je znaleźć w dziale CERTYFIKACJA. W razie pytań zapraszamy do kontaktu poprzez formularz dostępny na stronie. W chwili obecnej mamy przygotowane sylabusy na poziomie A oraz na poziomie B. Oba poziomie zostały […]
Read More